Format Kitap
Barkod-ISBN 9786057949455
Yayın Tarihi 2019-04-02
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 184
Kapak Karton
Kağıt 2.Hamur
Boyut 135 X 210

Emeği Geçenler :
Yazar   : Ömer Türker

Elinizdekikitabınamacı, Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Bâcce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd, Sühreverdî, Esirüddin el-Ebherî, Kutbüddin er-RâzîveMollaLütfigibipekçokönemlifilozofubünyesindebarındıran İslâm felsefesigeleneğininbütünaraştırmalarınıntemelinioluşturanortakçerçeveyibelirginleştirmektir. Kitaptaöncefelsefegeleneğininvarlıktasavvuru, ardından da bu tasavvurunkelamvetasavvufgeleneğineetkisielealınmaktadır. Felsefegeleneğininvarlıktasavvurunailişkinanlatılar, varlıkkavramınıntahlilindenbaşlayıpvarlığınbilimlerarasındaaraştırmakonusuşeklindetaksimineuzananbiranlatımdüzenindenoluşmaktadır. Bu varlıktasavvurununkelamvetasavvufgeleneklerineetkisininincelendiğibaşlıklardaisefelsefeninkelamcıvemutasavvıflartarafındannasıltevarüsedildiğimeselesitartışılmaktadır. (Arka Kapak)
YazarHakkında:
1997 yılındaUludağÜniversitesiİlahiyatFakültesi'ndenmezunoldu. 1999 yılında Sakarya ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü'ndeMukatil b. Süleyman'ınTevilAnlayışıbaşlıklı, erkendönemKur'antefsirininbilgiteorisiaçısındanteorikçerçevesiniinceleyenyükseklisanstezinitamamladı. 2006 yılında Marmara ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsündeSeyyidŞerif el-Cürcânî'ninTevilAnlayışı: YorumunMetafizik, MantıkîveDilbilimselTemelleribaşlıklıdoktoratezinitamamladı. 2005 ve 2012 tarihileriarasındaİSAM'daaraştırmacıolarakçalıştı. 2012'de İbn SînâFelsefesindeMetafizikBilgininİmkânıSorunubaşlıklıçalışmasıyladoçentoldu. 2017'de İslam'daMetafizikDüşüncebaşlıklıçalışmasıylaprofesöroldu. Nisan 2012'den itibaren Marmara ÜniversitesiİlahiyatFakültesi İslam FelsefesiBölümü'ndeöğretimüyesiolarakgörevebaşladıvehâlen bu görevinisürdürmektedir. Çalışmaları, metafizikvebilgiteorisiüzerineyoğunlaşmıştır

devamını oku..
26.00
Liste Fiyatı : 26.00
Kazancınız : 0.00
Miktar :  
Adet
Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %0 indirim